Tapahtumat

 

Sääntömäärinen Vuosikokous 26.5. klo 18:30 ilma-aseradalla

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle – puheenjohtaja, – sihteeri, – kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä – ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus

6. Esitetään tilintarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

9. Kokouksen päättäminen

 

Kokoukseen pääset osallistumaan myös Teams etäyhteydellä