Practical

Practical-kilpailu koostuu aina useista eri ampumaosuuksista, stageista. Kilpailuista tehdään mielenkiintoisia rakentamalla erilaisia ampumaosuuksia jotka haastavat kilpailijoiden ampumataitoja eri tilanteissa.

Practical-ammunta eroaa useimmista muista ampumalajeista siinä, että siinä ampuja joutuu erilaisten ampumatehtävien eteen, jotka hänen on ratkaistava sääntöjen rajoissa mahdollisimman tehokkaasti. Lajin pariin pääsee vasta suorittamalla ensin peruskurssin. Tämä siksi, että turvallisuusmääräykset ovat vaativat. Practical-ammuntaa harrastaa Suomessa sekä miehiä että naisia ikäluokissa 15 - 70 vuotta. Useimmat tulevat lajin pariin pistooli-practicalin kautta ja aika usein harrastus myös laajenee pitkiin aseisiin. Aselain muutos on selkeästi muuttamassa tilannetta ja yhä useampi aloittaa lajin haulikon tai kiväärin kautta.

Aseet ovat kaikissa practical-lajeissa pääsääntöisesti puoliautomaattiaseita niiden suuren patruunakapasiteetin ja nopean jälleen ladattavuuden ansiosta. Pistooleissa käytetyimpiä aseita ovat sellaiset jotka saadaan varmistettua ilman vireenpoistoa tai aseet joissa ei ole lainkaan erillistä varmistinta. Näkyvimpinä ovat 1911 Coltin laajarunkoiset kloonit eli ns. 2011-runkoiset aseet. Tästä poikkeuksena Production-Divisioonan aseet. Haulikoissakin puoliautomaatti on noussut pumppuhaulikon edelle. Kivääri-Practicalissakin käytetyimmät aseet ovat erilaiset Colt variantit. 

Aseet on jaettu eri luokkiin niiden varusteluasteen ja ampujan käyttämien varusteiden mukaan. Practical kuten muutkin ampumalajit vaativat aseen lisäksi muitakin varusteita. Aseen lisäksi pistooliampujan tarvitsee kotelon, varalippaita ja kotelon niille sekä kunnollisen vyön. Kiväärillä ampuja tarvitsee välttämättä vain varalippaan ja haulikkoampuja pikalatureita.

Practical-ammunnan pistelaskujärjestelmä, jossa kilpailijan tulos määräytyy osumapisteiden ja suoritukseen käytetyn ajan osamäärästä, on johtanut tuotekehittelyyn, jonka tavoite on yksinkertainen: kehittää teknisiä ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista ampua entistä tarkemmin (paremmat osumapisteet) ja nopeammin (lyhyempi suoritukseen käytetty aika).

Pistelaskujärjestelmästä, joka suosii nopeaa ammuntaa, johtuen käytännössä kaikki practical-ammunnassa käytettävät aseet ovat ns. puoliautomaattiaseita (itselataava kertatuli). Sarjatuliaseiden käyttö on säännöissä kielletty.

Perinteisistä ampumaurheilulajeista poiketen practical-ammunta on erittäin fyysinen laji: ampumaosuuksilla on ajan säästämiseksi liikuttava nopeasti, mutta tehokkaasti; lisäksi osuudet vaativat usein riittävää notkeutta ja hyvää tasapainoa. Ampumatehtävien analysointi vaatii luovuutta sekä hyvää kykyä analysoida omia vahvuuksia ja heikkouksia. Tiukassa kilpailutilanteessa myös psyykkisten ominaisuuksien merkitys korostuu.

Kun practical-ampujan on hallittava perusampumataitojen lisäksi lajin omat erikoistekniikat, ei liene kohtuutonta väittää, että kyseessä on erittäin vaativa laji.

Edellisen perusteella lukija saattaisi erehtyä luulemaan, että vain telinevoimistelijan notkeudella ja tasapainolla varustettujen, perinteisissä ampumaurheilulajeissa jo aikaisemmin menestyneiden lihaskimppujen kannattaa vaivautua practical-peruskurssille. Onneksi näin ei ole. Kysymys on puhtaasti ampumaurheilusta, ei akrobatiasta.

Practical-ammunnassa jokainen harrastaja voi asettaa tavoitteensa omien taipumustensa ja kykyjensä mukaan. Ainoa perusedellytys on se, että ampujan fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien on mahdollistettava turvallinen aseenkäsittely: vain kaikkein nuorimmille ja pienikokoisimmille ampujille välineiden paino, niiden nopea käsittely sekä lajin tiukat turvamääräykset saattavat muodostaa liian vaikean yhdistelmän.

Naiset niin Suomessa kuin ulkomailla ovat osoittaneet, että laji sopii myös heille ja etteivät he tarvitse tasoitusta sukupuolensa takia: practical-kilpailussa ampumaosuudet ovat samat miehille ja naisille.

Practical-ammunta sopii myös senioreille, joilla ei ole ongelmia esimerkiksi selän tai polvien kanssa: practical-ammunnassa jokainen voi kiiruhtaa omaa vauhtiaan. Practical-kilpailuissa tapaa usein ampujia, jotka ovat aloittaneet kilpailemisen suoraan Y50-sarjasta!

Practical-ammunta on laji niille miehille ja naisille, jotka haluavat monipuolisen lajin yhdistämällä ammunnan vauhdikkaaseen liikuntaan. Yhteistä kaikille practical-ampujille on halu etsiä omia rajojaan ja ylittää ne.

Lajia kutsutaan myös IPSC-ammunnaksi kansainvälisen lajiliiton (International Practical Shooting Confederation) mukaan.

Practical-ammunnan harrastamisen edellytyksenä on Suomen ampumaurheiluliiton kilpailulisenssin lunastaminen lisenssiin sisältyvän vakuutuksen takia, vaikka ampuja ei osallistuisikaan kilpailutoimintaan. SAL:n kilpailulisenssillä voi harrastaa molempia lajeja.

Practical ammunnan peruskursseja järjestää mm. Turku IPSC.

Kuivassuon monitoimirata on varattu Practical/SRA ammunnalle joka keskiviikko klo 09:00-22:00 ja sunnuntai klo 12:00-21:00.

 

 

Käännös "El Presidente" 2ls x 3 taulua
Lippaan vaihto
2ls x 3 taulua